Studio PaPilio Vám nabízí komplexní ošetření nohou. Služby v oblasti péče o nohy a ruce poskytuji od roku 2009.

Dlouholeté zkušenosti mě utvrzují v tom, jak jsme přes nohy a ruce propojeni s celým tělem. Díky poznatkům z praxe a pravidelnému vzdělávání v oboru reflexní terapie, jsem se dostala na cestu, která mě přivedla k zájmu o psychosomatiku (psyché - duše, soma - tělo). Jedná se o pohled na zdraví, kdy nemoc a tělesné a psychické prožitky spolu úzce souvisí. Žít zdravé a spokojené dny svého života může každý z nás, protože kdo hledá, ten najde informace potřebné k uskutečnění tohoto záměru. 
Přeji Vám zdravé tělo a spokojenou duši, protože tak nám to nejvíce sluší :o)